Borbála szobája felirat Borbála szobája felirat

A hamutartó az asztalon van. / fa intarzia, 18 x 27,5 cm, 2010

The ashtray is on the table. / wooden inlay, 18 x 27,5 cm, 2010

A padló kék. / fa intarzia, 29 x 31 cm, 2010

The floor is blue. / wooden inlay, 29 x 31 cm, 2010

A szobában két fotel van. / fa intarzia, 18 x 28 cm, 2010

Two armchairs are in the room. / wooden inlay, 18 x 28 cm, 2010

A sarok üres. / fa intarzia, 19 x 31 cm, 2010

The corner is empty. / wooden inlay, 19 x 31 cm, 2010

Kezdő nyelvlecke

Language Course for Beginners

2010

A 11 darabból álló sorozat kiindulópontját egy szerb nyelvkönyv egyszerű ábrái jelentették, melyek a helyhatározó szavak mondatokba foglalását hivatottak gyakoroltatni. A megszületett kis szobákban, hasonlóan a feladatillusztrációkhoz, hétköznapi tárgyak szerepelnek, ám a terek furcsa zártsága, a berendezés túlzott egyszerűsége, illetve a sötét tónusok mégis egy nyomasztó légkört teremtenek. Ezt a hangulatot próbáltam oldani, ironikussá tenni a címek egyszerű tőmondataival, melyek akár valóban egy nyelvórán is elhangozhattak volna. Tartalmukban azonban ezek a mondatok hol az egyes képeken látható legszembetűnőbb történést hangsúlyozzák (A szobában két fotel van.), hol az ábrázolásból adódó rajzi „hibákra” hívják fel a figyelmet (A széknek három lába van.), hol félreérthető megjegyzést tesznek (A kép szép), hol pedig egy teljesen mellékes tulajdonságra világítanak rá (A padló kék.), vagy akár olyan dologra, mely a képből egyáltalán nem következik logikusan, nyelvtanilag viszont helyes (A konyha nagy.). Olyan banális dolgot állítanak, ami vagy annyira egyértelmű, hogy felesleges kimondani, vagy teljesen lényegtelen, vagy egyszerűen félrevezető.
A sorozat számomra a hétköznapi, emberi, de akár a nyilvános, társadalmi kommunikációban oly sokszor előforduló mellébeszélésre, csúsztatásra, a fölösleges, pótcselekvés-szerű fecsegés abszurditására hívja fel a figyelmet
A hamutartó az asztalon van. / fa intarzia, 18 x 27,5 cm
A padló kék. / fa intarzia, 29 x 31 cm
A szobában két fotel van. / fa intarzia, 18 x 28 cm
A sarok üres. / fa intarzia, 19 x 31 cm
A székek nem jók. / fa intarzia, 23 x 28,5 cm
A létra messze van az ágytól. / fa intarzia, 16 x 30,5 cm
A csap nincs itt. / fa intarzia, 25 x 22 cm
A széknek három lába van. / fa intarzia, 27,5 x 26,5 cm
A kép szép. / fa intarzia, 19 x 28 cm
A játékok a földön vannak. / fa intarzia, 22 x 27 cm
A konyha nagy. / fa intarzia, 20,5 x 30 cm

The basis of this series, consisting of 11 wooden pieces, were simple diagrams of a Serbian-Hungarian language practice book. The examples were meant for the practice of the use of adverbs in sentences. The 11 small rooms, just like the pictures in the book, consist of everyday objects, but the close nature of the spaces, the oversimplification of the interior and the dark colors create a depressing feeling. I tried to dissolve this atmosphere and make it ironic by naming the pieces with simple sentences that could have been used in a language course as well. The content of these sentences however suggests something more. The titles in some cases emphasize the obvious event of the picture (There are two armchairs in the room.), the 'mistakes' of drawing (The chair has three legs.), in other cases they give ambiguous statements (The picture is nice.), reflect on totally irrelevant details (The floor is blue.), or give descriptions, that are grammatically correct, but are not logically followed from the piece (The kitchen is big.). These banal statements are either so obvious that they are unnecessary to say, or completely unimportant, or just simply misleading.
For me the series represents the everyday circumlocution in human, public and social communication, and emphasizes the absurdity of unnecessary, meaningless chatter.The ashtray is on the table. / wooden inlay, 18 x 27,5 cm
The floor is blue. / wooden inlay, 29 x 31 cm
Two armchairs are in the room. / wooden inlay, 18 x 28 cm
The corner is empty. / wooden inlay, 19 x 31 cm
The chairs are not good. / wooden inlay, 23 x 28,5 cm
The ladder is far from the bed. / wooden inlay, 16 x 30,5 cm
The tap is not here. / wooden inlay, 25 x 22 cm
The chair has three legs. / wooden inlay, 27,5 x 26,5 cm
The picture is nice. / wooden inlay, 19 x 28 cm
The toys are on the floor. / wooden inlay, 22 x 27 cm
The kitchen is big. / wooden inlay, 20,5 x 30 cm

A székek nem jók. / fa intarzia, 23 x 28,5 cm, 2010

The chairs are not good. / wooden inlay, 23 x 28,5 cm, 2010

A létra messze van az ágytól. / fa intarzia, 16 x 30,5 cm, 2010

The ladder is far from the bed. / wooden inlay, 16 x 30,5 cm, 2010

A csap nincs itt. / fa intarzia, 25 x 22 cm, 2010

The tap is not here. / wooden inlay, 25 x 22 cm, 2010

A széknek három lába van. / fa intarzia, 27,5 x 26,5 cm, 2010

The chair has three legs. / wooden inlay, 27,5 x 26,5 cm, 2010

A kép szép. / fa intarzia, 19 x 28 cm, 2010

The picture is nice. / wooden inlay, 19 x 28 cm, 2010

A játékok a földön vannak. / fa intarzia, 22 x 27 cm, 2010

The toys are on the floor. / wooden inlay, 22 x 27 cm, 2010

A konyha nagy. / fa intarzia, 20,5 x 30 cm, 2010

The kitchen is big. / wooden inlay, 20,5 x 30 cm, 2010