Borbála szobája felirat Borbála szobája felirat

Állami gondozott rajzok 1-26 / ceruza, papír, egyenként 21 x 30 cm, 2013

State Kept Drawings 1-26 / pencil, paper, each 21 x 30 cm, 2013

Állami gondozott rajzok

State Kept Drawings

2013

Az utóbbi időben foglalkoztató rend és rendezettség fogalmát, a minket körülvevő tárgykultúra viszonyait, abszurditásait eddig legfőképpen belső terekben, szobákban, az ember személyesebb, belső környezetében vizsgáltam. Ez alól csupán a Dísztér sorozatom képzett kivételt, mely ugyanezeket a kérdéseket nyilvános díszletek között, közterek keretében feszegeti. Ez utóbbi folytatásaként tekinthető a sorozat, melynek kiindulópontját az állami gondozott szókapcsolat jelentette. A kifejezés hétköznapi jelentésén túllépve elkezdtem vizsgálni a szavak eredeti értelmét, illetve további jelentéseket próbáltam hozzájuk kapcsolni. Elsősorban nevelőintézetben felnőtt gyerekekre asszociálunk a kifejezésről, de állami gondozottnak tekinthetők a parkok, közterek, díszterek is. A harmadik jelentéstartomány magánál a rajzok megszületésénél lép be: nevezetesen a Derkovits Ösztöndíj folyósításának ideje alatt készült rajzok szintén "állami gondozottak". Rend, rendszer, fegyelem, korlátok, korlátozás, kerítés, szigor, központosítás, alá- és fölérendeltségi viszony, állami reprezentáció azok a verbális jelek, melyekre az alkotás során támaszkodtam. A végeredmény egy szabályos, szabályozott, merev, szürke, élettelen, mostoha világ, melynek egyes jelenetei felfoghatóak szimbolikusan is, de sokszor csak ötletszerűek, hiszen a frottázs technikája több alkalmat biztosított kísérletezésre, ötletek gyors megvalósítására, játékosságra.Állami gondozott rajzok 1-26 / ceruza, papír, egyenként 21 x 30 cm

Lately I was occupied with the notion of order and orderliness, the absurdities of our relation with objects. I studied these concepts mainly in indoor spaces, rooms, except for the Decorative Spaces series, which is trying to answer the same issue but outdoors, in public places. State Kept Drawings can be considered as a follow-up. It evoked from the term ‘state kept’, which in Hungarian mainly refers to children brought up in orphanage. I tried to step further from the everyday use of the phrase, and I realized that parks, public places are ‘state kept’ too. The third element of meaning enters with the very act of drawing, namely the works made in the period of Derkovits Scholarship are ‘state kept’ as well. Order, system, discipline, limits, restrictions, strictness, barriers, centralization, vertical integration, state representation are the verbal signs I depended on when I created the drawings. The result is a regular, regulated, rigid, grey, lifeless world, where certain scenes can be understood as symbolic, but they are often desultory since the frottage technique allows for experimentation and quick realization of ideas.State Kept Drawings 1-26 / pencil, paper, each 21 x 30 cm

Állami gondozott rajzok 1-6 / ceruza, papír, egyenként 60 x 80 cm, 2014

State Kept Drawings 1-6 / pencil, paper, each 60 x 80 cm, 2014