Borbála szobája felirat Borbála szobája felirat

Miskolci Grafikai Triennálé

Miskolc Graphic Triennial

Miskolc / 2017. 05. 06 - 08. 28.

A(z) Miskolci Grafikai Triennálé című hírhez tartozó kép
http://www.miskolcigaleria.eu/miskolci-grafikai-triennale-2017/
http://www.miskolcigaleria.eu/miskolci-grafikai-triennale-2017/

Bartók 135

Bartók 135

Deák17 Galéria / 2016. 11. 16 - 2017. 01. 14.

A(z) Bartók 135 című hírhez tartozó kép
Bartók Béla születésének 135. éves évfordulójának alkalmából a Deák17 Galéria által meghirdetett országos pályázatára beérkezett legjobb diákmunkák illetve a Galéria által meghívott kortárs alkotók témára reflektáló művei tekinthetők meg.

A Bartók újratöltve! című diákpályázatra 10 és 23 év közötti fiatalok Bartók három színpadi művével - A fából faragott királyfival, A csodálatos mandarinnal és A kékszakállú herceg várával - kapcsolatos koncepció-leírásokat, rajzokat, maketteket, terveket, zenei kompozíciókat küldtek be. A diákok pályamunkái mellett kortárs művészek Bartók munkásságára reflektáló műveit és Országos Színháztörténi Múzeum és Intézet jóvoltából korábbi Bartók előadásokhoz készített jelmez és díszletterveit is megismerhetik a hozzánk ellátogatók.

Kiállító kortárs művészek: Bánki Ákos-Barabás Lőrinc-Szöllősi Géza-Zana Krisztián, Blahó Borbála, Herbert Anikó, Horváth Lóczi Judit, Németh Hajnal Auróra, Ördög Noémi (Naomi Devil), PAF, Szakál Éva, Szabó Klára Petra, Verebics Ági

Kurátor: Kaposi Dorka

Megnyitó: 2016. 11. 16. 17.00
Megnyitó performansz: Magyar Táncművészeti Főiskola Modern szakirányú hallgatói Lőrinc Katalin vezetésével

A Bartók 135 kiállítás 2016. 11. 16. – 2017. 01. 14. között tekinthető meg.
Partner: Országos Színháztörténi Múzeum és Intézet

http://www.deak17galeria.hu/esemenyek/bartok135-
https://www.facebook.com/events/1157948460953230/

We celebrate the 135th anniversary of Béla Bartók's birth with this exhibition. Contemporary artists, who were invited by the curator, Dorka Kaposi show their Bartók-inspirated art works. In line with this pieces of art we can show the best conepts of our Bartók reloaded competition. The student adapteted the Bluebeard's Castle, The Miraculous Mandarin and The Wooden Prince. Sketches, costume and set desings, posters and scenarios show us how the children see Bartók operas and ballet. The third elements of the exhibition is some old costume and set desings from the collection of The Hungarian Theatre Museum and Institute.

Artists: Ákos Bánki - Lőrinc Barabás - Géza Szöllősi - Krisztián Zana, Borbála Blahó, Anikó Herbert, Judit Horváth Lóczi, Hajnal Auróra Németh, Noémi Ördög (Naomi Devil), PAF, Éva Szakál, Klára Petra Szabó, Ági Verebics

Curator: Dorka Kaposi

Opening : 16ht November 2016, 5 pm.
On the view: 16th November 2016 – 14th January 2017
Partner: The Hungarian Theatre Museum and Institute

http://www.deak17galeria.hu/en/news/bartok135
https://www.facebook.com/events/1157948460953230/

INVARIÁNS

INVARIANT

Az Eszterházy Károly Egyetem Vizuális Művészeti Intézet oktatóinak kiállítása Kortárs Magyar Galéria, Dunaszerdahely (SK) / 2016. 10. 14 - 11. 04.

A(z) INVARIÁNS című hírhez tartozó kép
A nagy hagyományokkal rendelkező, közel 70 éves múltra visszatekintő egri rajztanárképzés az elmúlt évtizedben jelentősen átalakult, és a művészetközvetítés tágabb keretei között a művészképzés irányába mozdult el az Eszterházy Károly Egyetemen. 2015 őszén alakult meg a Vizuális Művészeti Intézet, ahol a képzőművészeti és az oktatói munka mellett kiemelt hangsúlyt fektetnek arra, hogy a hallgatóknak lehetőségük legyen kontextusba helyezni saját munkáikat, elért eredményeiket.
Az egri Vizuális Művészeti Intézet oktatóinak azon túl, hogy céljuk a magasan kvalifikált szakemberek képzése, saját autonóm alkotókként is aktívan tevékenykednek a hazai és nemzetközi szakmai erőtérben. Az évek során a közös tanszéki csoportos kiállításaikat bemutatták már Sárospatakon, Indiában, Indonéziában, Iránban és Dél-Koreában is.
A dunaszerdahelyi Kortárs Magyar Galériában megrendezendő „Invariáns” című tematikus kiállításukon az identitásformákkal való kérdésfeltevéseket boncolgatják, hagyományos megfogalmazásokon túl az újszerű médiumok alkalmazásáig. A keletközép-európai térség évszázadokra visszanyúló közös múltja, kulturális öröksége, különböző nemzetiségű népei befolyásolják a napjainkban is a sokat kutatott és több szinten értelmezett identitásformákkal kapcsolatos kérdéseket. A kiállítás lehetőséget kíván teremteni arra, hogy a társadalmi problémák, identitással kapcsolatos kulturális kérdések egy szélesebb, kreatív közös alkotás során kerüljenek megvitatásra...

Kiállító művészek:
Balázs Péter, Blahó Borbála, Csontó Lajos, Erőss István, Faa Balázs,
F. Balogh Erzsébet, Horváth Dániel, Juhász Éva, Kopasz Tamás, Kótai Tamás,
Mayer Éva, Mátrai Erik, Sipos Levente, Süli-Zakar Szabolcs, Szigeti Gábor Csongor,
Szita Barnabás, Szurcsik József, Ványai Magdolna, Zeman Zoltán

Megnyitó: 2016. október 14. 18:00
Vermes-villa, Szabó Gyula utca 304/2., Dunaszerdahely (SK)

A kiállítást megnyitja: Dr. Boros Lili, főiskolai docens, művészettörténész és Dr. habil Erőss István DLA, intézetvezető, egyetemi tanár, képzőművész

Kurátor: Mayer Éva, képzőművész

http://kmgaleria.eu/content/invarians
https://www.facebook.com/events/670045146505506/

Artists:
Péter Balázs, Borbála Blahó, Lajos Csontó, István Erőss, Balázs Faa,
Erzsébet F. Balogh, Dániel Horváth, Éva Juhász, Tamás Kopasz, Tamás Kótai,
Éva Mayer, Erik Mátrai, Levente Sipos, Szabolcs Süli-Zakar, Gábor Csongor Szigeti,
Barnabás Szita, József Szurcsik, Magdolna Ványai, Zoltán Zeman

Opening: 14 October 2016, 6 pm
Vermes-villa, Szabó Gyula utca 304/2., Dunajska Streda (SK)

Opening Speech:
Dr. Lili Boros, art historian, college associate professor
Dr. habil István Erőss DLA, head of institution, university professor, visual artist

Curator: Éva Mayer, visual artist

http://kmgaleria.eu/content/invarians
https://www.facebook.com/events/670045146505506/

Székelyföldi Grafikai Biennálé

Graphic Art Biennial of Szeklerland

Erdélyi Művészeti Központ, Sepsiszentgyörgy / 2016. 10. 12 - 11. 13.

A(z) Székelyföldi Grafikai Biennálé című hírhez tartozó kép
A Székelyföldi Grafikai Biennále a kezdetektől a grafika integráló szerepének megfogalmazását vállalta fel. Idén a zsűri úgy ítélte meg, hogy eljött az idő, hogy a 90-es években markánsan elkülönülő klasszikus és kísérleti technikák szerinti kategóriákat átértelmezzék olyformán, hogy a hagyományos és a modern sokszorosító grafikai eljárással készült alkotások között nem tett különbséget a kiírás. Összesen 1238 alkotást küldött be 507 képzőművész 41 országból,ebből 312 művet válogatott be kiállításra a héttagú nemzetközi összetételű szakmai zsűri.

http://grafikaiszemle.ro/

From the outset the Graphic Art Biennial of Szeklerland has assumed the task of formulating the integrating role of graphics. This year the jury considered that it was time to redefine the categories of the classical and experimental techniques markedly distinct in the 1990s, since by now these means have come to exist in permanent interaction and define a single category for submitting artworks. 507 artists from 41 countries submitted a total of 1238 artworks of which 312 were selected for the Biennial’s main exhibition by an international jury of seven.

http://grafikaiszemle.ro/

Akkumulátor

Accumulator

Budapest Galéria / 2016. 04. 15 - 05. 15.

A(z) Akkumulátor című hírhez tartozó kép
Az Akkumulátor című csoportos kiállítás a mai művészet különböző területeinek képviselői közül olyan alkotókat mutat be, akiknek munkájában szerepet kap a gyűjtési tevékenységre való reflektálás. A kiállítás egy jellegzetes művészi attitűdöt vesz nagyító alá, és ezzel a Budapest Galériában 2015-ben megrendezett Munka-művek című tárlatot gondolja tovább.
A gyűjtés-gyűjtögetés különböző formában nyilvánulhat meg – tárgyak összegyűjtése, motívumok, emlékek, gondolatok raktározása digitális vagy hagyományos módokon, illetve fényképezés révén –, és eltérő módon lehet inspiráció forrása a művész számára: alapanyagként, hordozóként felhasználja, kollázs- vagy asszamblázs-szerűen beépíti az alkotásba; saját vagy más gyűjteményének darabjait vagy egészét egy másik médiumban ábrázolja; magát a gyűjtési tevékenységet, a hasonló tárgyi vagy gondolati dolgok halmozását teszi alkotásának tárgyává.
A hobbiszerű gyűjtés a művészi alkotófolyamatban átalakul és egyes esetekben központi szerephez jut. Maga a gyűjtés módszere is sokat elárul a művész munkásságáról, hiszen különböző kategóriák – a tárgy vagy a motívum funkciója, színe, anyaga, mérete, formája, művészben keltett asszociációja, stb. – alapján történhet. A gyűjtemény további rendszerezése már-már tudományos munkának tekinthető; a gyűjtés és a gyűjtemény révén létrejött alkotások antropológiai és szociológiai jelenségekre is felhívják a közönség figyelmét. A kiállításon nem a gyűjtemények, hanem a belőlük született műalkotások láthatók.

Kiállító művészek | Exhibiting artists:
BABOS Zsili Bertalan | BERNÁTH Dániel | BLAHÓ Borbála | BP.SZABÓ György | Lola CERVANT | ELEKES Károly | ESTERHÁZY Marcell | FELSMANN István | FOGLALÁSI BIZOTTSÁG / COMITÉ DE RÉSERVATION ÉS TSAI. | GINK Sára | GOSZTOLA Kitti | KARÁCSONYI László | KEREKES Gábor | KOÓS Gábor | KUPCSIK Adrián | MATZON Ákos | RÁCZ Márta | ROMHÁNY Veronika | SUGÁR János | TARR Hajnalka | TRANKER Kata

Kurátor | Curator: SZEGEDY-MASZÁK Zsuzsanna

A kiállítást megnyitja | Opening speech by : HERMANN Veronika, irodalomtörténész | literary historian

A kiállítás megtekinthető 2016. május 15-ig, hétfő kivételével naponta 10–18 óráig. | On view until 15 May 2016, open daily except Mondays, 10 am to 6 pm.

http://budapestgaleria.hu/_/2016-kiallitasok/akkumulator/
https://www.facebook.com/events/1554995678132676/

The group exhibition Accumulator presents contemporary artists from various areas of the visual arts whose works in some manner reflect on the act of collecting. By focusing on a specific form of artistic behaviour, the show is a continuation of the exhibition entitled Creation-Works, organized in 2015 at the Budapest Gallery.
The practice or habit of collecting and accumulating can find manifestation in many ways – gathering objects, preserving memories and thoughts in digital or traditional forms, or photographing certain motifs – and can be a source of inspiration for an artist in various manners: s/he can incorporate it as material into the artwork, something like a collage or an assemblage; the artist may choose to represent the whole or a part of a collection belonging to him/her or someone else using another medium; or the artist can make the act of collecting (whether objects or ides) the subject of his/her artwork.
The hobby-like practice of accumulation undergoes a transformation in the creative process and in certain cases assumes a central role. Sometimes, the way in which an artist collects or accumulates conveys a great deal about his/her work, as it is often done according to various different categories, such as the function, colour, material, size, or form of the objects, or simply the associations triggered by an object or a motif in the artist’s mind. Additional classification of a collection can be regarded almost as a scientific activity; works of art that come into being in part through processes of collecting and accumulating draw attention to anthropological and sociological phenomena. The exhibition presents not collections, but works of art based on practices and habits of accumulating.

Exhibiting artists:
BABOS Zsili Bertalan | BERNÁTH Dániel | BLAHÓ Borbála | BP.SZABÓ György | Lola CERVANT | ELEKES Károly | ESTERHÁZY Marcell | FELSMANN István | FOGLALÁSI BIZOTTSÁG / COMITÉ DE RÉSERVATION ÉS TSAI. | GINK Sára | GOSZTOLA Kitti | KARÁCSONYI László | KEREKES Gábor | KOÓS Gábor | KUPCSIK Adrián | MATZON Ákos | RÁCZ Márta | ROMHÁNY Veronika | SUGÁR János | TARR Hajnalka | TRANKER Kata

Curator: SZEGEDY-MASZÁK Zsuzsanna

Opening speech by : HERMANN Veronika, literary historian

On view until 15 May 2016, open daily except Mondays, 10 am to 6 pm.

http://budapestgaleria.hu/_/en/2016-exhibitions/accumulator/
https://www.facebook.com/events/1554995678132676/

DUNART.COM I-V.

DUNART.COM I-V.

Mamű Gallery / 2016. 04. 08 - 29.

A(z) DUNART.COM I-V. című hírhez tartozó kép
A csoportos kiállítás egy szűkebb válogatás a somorjai DUNART. COM nemzetközi művésztelepen készült munkákból. Az öt év folyamán a művésztelepre 12 országból meghívott, közel ötven képzőművész tematikus hívószóra alkotott, műfaji megkötés nélkül, a hagyományos megfogalmazásokon túl, az újszerű médiumok alkalmazásáig.
A DUNART. COM értékteremtőnek számít Somorja történetében. A művésztelep időtartama alatt szakmai programokként kiállításokat, prezentációs bemutatókat, irodalmi esteket és koncerteket szervezünk a meghívott résztvevőkkel. Azon túl tehát, hogy a város első nemzetközi művésztelepe, közösségformáló szerepe is jelentős, ugyanakkor hatással van mind a zenész, mind az író közösségre is.

Kiállító művészek: BIESS Katalin, BLAHÓ Borbála, Reshat AMETI (MK), Sergej ANDREEVSKI (MK), BALÁZS József Tamás (BAJÓTA) (RO/HU), Stanislav BUBÁN (SK), Klemen BRUN (SLO), ESSE BÁNKI Ákos, GÁBOR Imre, GYENES Gábor (SK), IZSÁK Előd (RO/HU), JAKATICS-SZABÓ Veronika, KIRÁLY Gábor, KÓTAI Tamás, KÖNYV Katalin Éva, MAJOROS Áron Zsolt, MAYER Éva (SK/HU), NÉMETH Marcell, PÉZMAN Andrea (SK), RAJCSÓK Attila, Dick ROBERTS (USA), SZIGETI Gábor Csongor, SZŐKE Erika (SK), TOLNAY Imre, Gayle TUSTIN (USA), VINCZE Ottó

Kurátorok: Mayer Éva, Majoros Áron Zsolt

Megnyitó: 2016. április 8. (péntek) 19:00
Megnyitja: Rónai-Balázs Zoltán költő
Zene: Mayer József (SK/HU) - nagybőgő & Morvai Tamás - gitár

Megtekinthető: 2016. április 29-ig, kedden, szerdán és csütörtökön 14:00-18:00 (vagy egyeztetés alapján)

A meghívón: ©Szigeti Csongor munkája

https://mamusociety.wordpress.com/2016/03/29/dunart-com-i-v/
https://www.facebook.com/events/872519102875064/

The current group exhibition shows a selection from the artworks created during the DUNART.COM international art colony. Over the colony’s past five years, there were participate nearly fifty artists from twelve countries, who worked in response to thematic key words, from the traditional definitions through the new medium’s usage, without genre limitations.
The DUNART. COM is a value-creator initiative in Somorja’s history. Within the time of the art colony, the programme includes several professional events such as exhibitions, presentations, literary evenings and concerts, organized with involvement of the invited participants. Beyond the fact that this is the city's first international art colony, its community-building role is also essential, it has positive impacts not only on the musician community, but also on the writer’s one.

Exhibiting artists: BIESS Katalin, BLAHÓ Borbála, Reshat AMETI (MK), Sergej ANDREEVSKI (MK), BALÁZS József Tamás (BAJÓTA) (RO/HU), Stanislav BUBÁN (SK), Klemen BRUN (SLO), ESSE BÁNKI Ákos, GÁBOR Imre, GYENES Gábor (SK), IZSÁK Előd (RO/HU), JAKATICS-SZABÓ Veronika, KIRÁLY Gábor, KÓTAI Tamás, KÖNYV Katalin Éva, MAJOROS Áron Zsolt, MAYER Éva (SK/HU), NÉMETH Marcell, PÉZMAN Andrea (SK), RAJCSÓK Attila, Dick ROBERTS (USA), SZIGETI Gábor Csongor, SZŐKE Erika (SK), TOLNAY Imre, Gayle TUSTIN (USA), VINCZE Ottó

Curators: Mayer Éva, Majoros Áron Zsolt

Opening: 8 April 2016 (Friday) 7 pm
Opening speach by: Rónai-Balázs Zoltán poet
Music: Mayer József (SK/HU) - double bass & Morvai Tamás - guitar

On view: till 29th of April 2016, Tuesday, Wednesday &Thursday 2 - 6 pm (or by appointment)

On the flyer: work by Csongor Szigeti

https://mamusociety.wordpress.com/2016/03/29/dunart-com-i-v/
https://www.facebook.com/events/872519102875064/

CONNECTIONS

CONNECTIONS

Labor Galéria / 2016. 02. 02 - 16.

A(z) CONNECTIONS című hírhez tartozó kép
Az új tagok bemutatkozó kiállitása egyrészről az Egyesületbe felvett művészek munkáinak bemutatását igyekszik szolgálni, másfelől a közösségbe való belépés eseményének is számit. A cél tehát kettős, hiszen nem csupán az egyéni érvényesülés, hanem az együttmüködés és az új közösségi szituáció reprezentativ terének is számit a Labor Galéria. Mindeközben a kurátorként felvett tagok a klasszikus munkamegosztás szerint a művészek különböző műfajú és médiumú alkotásait probálják az egység jegyében rendezni. Az évente megismétlődő újtagos kiállításoknak pedig bár hagyománya van, évről-évre hasonló problémákkal látszanak küzdeni. A 2016-ban felvett tagok kiállítására való előkészületként rengeteget találkozott a csapat, kétheti rendszerességgel jöttünk össze a Stúdióban, hogy jobban megismerjük egymást, és eligazodjunk egymás munkáiban.

A rengeteg brainstorming és a különbözőségekre-hasonlóságokra épülő nyakatekert vagy humorosabb koncepciók után végül kurátorokként úgy döntöttünk, hogy reflektálva az egyesületi hagyományra, és a korábbi újtagos kiállítások tapasztalataira, a művészeket már korábban felvett tagok munkáival mutatjuk be. Ezzel utalunk a bemutatkozás végső soron közösségi kontextusára, a tagság kontinuitására, és a műfajok és hangnemek heterogenitása is új dimenziót kap ezzel, amellett, hogy nem érezzük a tematikus vagy műfaji erőltetések kényszerét. A “párok” választásában elsősorban a művészek választásai látszanak, így a munkákon kívül személyes, szakmai kötődések is megismerhetők a konkrét művek mellett.

Don Tamás, Heszky András

2016. 02. 03-06.
Megnyitó: 2016. 02. 02. 19:00
Megnyitja: Keserue Zsolt, képzőművész, az FKSE korábbi elnöke


Kiállító művészek: Bögi Dia / Nagy Csilla, Németh Anna / Ipsics Barbara, Závorszky-Simon Márton / Básthy Ágnes, Zékány Dia / Blahó Borbála

Kurátor: Don Tamás, Heszky András

2016.02. 10-12.
Megnyitó: 2016. 02. 09. 19:00
Megnyitja: Kozma Eszter, az FKSE elnöke

Kiállító művészek: Bényi Andrea és Fodor Dániel János / Szabó Klára Petra és Szvet Tamás, Dobokay Máté / Kristóf Gábor, Szécsényi-Nagy Loránd / Szabó Ottó, Zellei Boglárka / Borsos János

Kurátor: Don Tamás, Heszky András

2016. 02. 14-16.
Megnyitó: 2016. 02. 13. 19:00

Kiállító művészek: Konopás Judit Emese, Jérôme Li Thiao Té, Rubi Anna

Kurátor: Vincze-Bába Gabriella

http://labor.c3.hu/2016/01/connections-az-fkse-uj-tagjainak-bemutatkozo-kiallitasa/
http://studio.c3.hu/
https://www.facebook.com/events/641072482702271/
Introduction of the new members of FKSE (Studio of Young Artists Association). This year every new member exhibits with an “old” member of the Studio.

03-06. 02. 2016.
Opening: 02. 02. 2016. 7 pm
Opening speech: Keserue Zsolt, visual artist, ex-president of FKSE

Exhibiting artists: Bögi Dia / Nagy Csilla, Németh Anna / Ipsics Barbara, Závorszky-Simon Márton / Básthy Ágnes, Zékány Dia / Blahó Borbála

Curator: Don Tamás, Heszky András

10-12. 02. 2016.
Opening: 09. 02. 2016. 7 pm
Opening speech: Kozma Eszter, president of FKSE

Exhibiting artists: Bényi Andrea és Fodor Dániel János / Szabó Klára Petra és Szvet Tamás, Dobokay Máté / Kristóf Gábor, Szécsényi-Nagy Loránd / Szabó Ottó, Zellei Boglárka / Borsos János

Curator: Don Tamás, Heszky András

14-16. 02. 2016.
Opening: 13. 02. 2016. 7 pm

Exhibiting artists: Konopás Judit Emese, Jérôme Li Thiao Té, Rubi Anna

Curator: Vincze-Bába Gabriella

http://labor.c3.hu/2016/01/connections-az-fkse-uj-tagjainak-bemutatkozo-kiallitasa/
http://studio.c3.hu/
https://www.facebook.com/events/641072482702271/

Rendezetlen nőügyek

Unsettled Affairs of Women

Kortárs Művészeti Intézet, Dunaújváros / 2015. 12. 04 - 2016. 01. 22.

A(z) Rendezetlen nőügyek című hírhez tartozó kép
Kiállító művészek: Benczúr Emese | Biró Eszter | Blahó Borbála| Chilf Mária | Czene Márta | Csáky Marianne | Cseh Lili | Eperjesi Ágnes | Fajgerné Dudás Andrea | Fátyol Viola | Gőbölyös Luca | Hitka Viktória | Imre Mariann | Jagicza Patrícia Kaliczka Patrícia | Keresztes Zsófia | Kiss Anna | Kocsi Olga | Moizer Zsuzsa | Molnár Ágnes Éva | Nagy Kriszta x-T | Páhi-Fekete Noémi | Szabó Eszter Ágnes | Tarr Hajnalka | Tranker Kata | Turcsány Villő | Verebics Ágnes

A Rendezetlen nőügyek című csoportos kiállítás a kortárs magyar képzőművészeti szcéna női szereplőivel foglalkozik. A tudatosan fiatal és középgenerációs alkotókra koncentráló kurátori válogatás a pusztán nőművészeti megközelítés helyett a női alkotói attitűd különböző aspektusait, árnyalatait vizsgálja; célja a téma és az annak kapcsán felmerülő kérdésfelvetések sokszínűségének bemutatása, valamint az arról folytatott diskurzus továbbmozdítása.

Habár a válogatásban szereplő változatos médiumú művek egy tematikus csoportja egyértelműen a nőművészet kategóriarendszerével kerül elemi kölcsönhatásba, más munkák esetében azonban épp a direkt női élményen túlmutató alkotói attitűd a hangsúlyos. A tárlat e különböző művészi reflexiók, viszonyulások egymás mellé rendelésével, ütköztetésével a nőkérdés egyfajta kortárs olvasatát kívánja adni, nyitva hagyva a lehetőséget a téma további értelmezési kísérleteinek.

Megnyitó: 2015. december 4, péntek 18: 00

A kiállítást megnyitja: Patak Márta író, műfordító
Kurátor: Dudás Barbara, művészettörténész

Támogató: Nemzeti Kulturális Alap
Külön köszönet: acb Galéria, Inda Galéria, Szent István Király Múzeum, Tornyai János Múzeum, VILTIN Galéria
A kiállítás megtekinthető 2016. január 22-ig, vasárnapok kivételével naponta 10-től 18 óráig.
A belépés díjtalan!

http://www.ica-d.hu/index.php?p=esemeny&id=151
https://www.facebook.com/events/1853194274906966/
Exhibiting artists: Emese Benczúr | Eszter Biró | Borbála Blahó | Mária Chilf | Márta Czene | Marianne Csáky | Lili Cseh | Ágnes Eperjesi | Andrea Fajgerné Dudás | Viola Fátyol | Luca Gőbölyös | Viktória Hitka | Mariann Imre | Patrícia Jagicza | Patrícia Kaliczka | zsófia Keresztes | Anna Kiss | Olga Kocsi | Zsuzsa Moizer | Ágnes Éva Molnár | Kriszta x-T Nagy | Noémi Páhi-Fekete | Eszter Ágnes Szabó | Hajnalka Tarr | Kata Tranker | Villő Turcsány | Ágnes Verebics

The group exhibition entitled Unsettled Affairs of Women focuses on the female actors of the contemporary Hungarian art scene. Through the curatorial selection that deliberately concentrates on emerging and mid-career artists of different genres the exhibition aims to examine the various aspects and tones of the so-called female/feminine artistic attitude. It also intends to highlight the complexity of the topic and the possible approaches that could emerge within this context.

While a thematic group of the selection has an elemental relation to gender issues and some sort of essential femininity, other works represent a more delicate and distinct attiute towards artistic processes. Through the juxtaposition and interference of the different artistic reflextions and relations the exhibition provides a survey of the most relevant aspects of women's art while leaving the question open for further discourse.

Curator: Barbara Dudás, art historian

Vernissage: December 4, 2015, 6 p.m.
Opening speech by: Márta Patak writer, translator

Visiting hours: MO-SAT 10 a.m. - 6 p.m.

http://www.ica-d.hu/en/index.php?p=esemeny&id=151
https://www.facebook.com/events/1853194274906966/

Map of the New Art - Imago Mundi Collection

Map of the New Art - Imago Mundi Collection

Fondazione Giorgo Cini, Velence (I) / 2015. 08. 31 - 11. 01.

A(z) Map of the New Art - Imago Mundi Collection című hírhez tartozó kép
kurátorok: Claudio Scorretti, Irina Ungureanu

In the current climate of arrested utopias, attacks on cultural heritage, assaults on imagination and knowledge, Imago Mundi, Luciano Benetton’s global art project, comes to Venice to propose an art without borders that breaks the silence, goes beyond differences, pushes forward civilization. The exhibition MAP OF THE NEW ART includes collections from more than 40 nations and native peoples representing the five continents: 10x12 cm artworks by 6930 artists. On exhibition, Imago Mundi collections of Algeria, the Kalahari Bushmen, Nigeria, South Africa, Tunisia, Uganda/Rwanda/Burundi (AFRICA); Brazil, the Caribbean, Chile, Colombia, Cuba, Mexico, the United States and Indigenous Native Americans (AMERICAS); Afghanistan, Iran, Israel, Jordan, North Korea, Philippines, Saudi Arabia, Syria, Thailand, Tibet (ASIA); Austria, Bulgaria, Croatia, Denmark, Germany, Greece, Hungary, Italy, Latvia, Spain, Sweden, Switzerland (EUROPE); the Aboriginal artists of Australia (OCEANIA).

Organized under the aegis of Benetton Foundation, in conjunction with the 56th Venice Biennale and the imminent 2015 Venice Film Festival, the exhibition will present the most outstanding and recent outcomes of the Imago Mundi collection, the first global project in contemporary art whose main goal is to draw an updated panorama of the contemporary art phenomenon worldwide on an original format of 10 x 12 cm canvas.
Curated by Claudio Scorretti and Irina Ungureanu, Overture Hungary pays tribute to Hungary, its identity, its artistic tradition, its new figurative art, with a collection that brings together 144 contemporary artists, masters of colour and young talents. A collection that documents how – with the figurative and the conceptual, neo-constructivism, urban art, pop art, photography and new digital manipulation –Hungarian artists are at the forefront of the challenge of change and openness.

http://www.imagomundiart.com/exhibitions/map-new-art-0

Artists featured in the Hungarian collection for Imago Mundi:
Aatoth Franyo, Asztalos Zsolt, Ázbej Kristóf, Babinszky Csilla, Baglyas Erika, Bakó Tamás, Balla Demeter, Bálványos Levente, Barabás Márton, Barabás Zsófi, Barakonyi Zsombor, Baranyai András, Baranyai Levente, Benczúr Emese, Benyovszky – Szücs Domonkos, Blahó Borbála, Bodoni Zsolt, Braun András, Bullás József, Bun Zsófia, Chilf Mária, Csáki László, Csató Jozsef, Cseke Szilárd, Csontó Lajos, Czene Márta, Debreczeni Imre, Dobos Tamás, El-Hassan Róza, Erdély Gábor, Ernszt András, Esterházy Marcell, feLugossy László, Ferenczy Zsolt, Füredi Tamás, Fürjesi Csaba, Gabay Gergely, Gábor Aron, Gál András, Galambos Aron, Gálhidy Péter, Garay – Nagy Norbert, Gáti György, Gerber Pál, Giczy Kristóf, Grudl – Turi Gábor, Gruppo Tökmag, Gulyás Miklós, Györffy László, Hajas Katinka, Hámori Anett, Hatházi László András, Herman Levente, Hollós Adám, Horváth Csaba Arpád, Horváth Dániel, Incze Mózes, Iski Kocsis Tibor, Jagicza Patrícia, Jakatics Szabó Veronika, Jánosi Anna, Jovián György, Juhász Dóra, Kaliczka Patrícia, Karácsonyi László, Karsai Dániel, Keller Diána, Kerekes Gábor, Keserü Károly, Király András, Kiss István, Koós Gábor, Kopasz Tamás, Kores Eszter, Kovács Attila, Kovács Lehel, Kovács Lola, Kovács Olívia, Kroó Anita, Kucsora Márta, Kupcsik Adrián, Lakos Tamás, Máriás István A.k.a. Horror Pista, Markovics Gábor, Mátyási Péter, Maurer Dóra, Mayer Eva, Misetics Mátyás, Moizer Zsuzsa, Molnár Zsolt, Nádas Alexandra, Nádler István, Nagy Gábor, Navratil Judit, Nemere Réka, Nizák Júlia, Orosz Richárd, Orr Máté, Palatinus Dóra, Palman Zsuzsi, Pántya Bea, Pinczehelyi Sándor, Pintér Dia, Podmaniczky Agnes, Rácmolnár Sándor, Ravasz András, Rizmayer Péter, Sipos Eszter, Stark Attila, Süveges Rita, Szábó Abel, Szabó Akos, Szabó Attila, Szabó Dorottya, Szabó Eszter, Szabó Klára Petra, Szakszon Imre, Szalai Johanna, Szász György, Széchy Béata, Szij Kamilla, Szilágy Lenke, Szirtes János, Szöllösi Géza, Szombathy Bálint, Szurcsik József, Szüts Miklós, Szvet Tamás, Tamási Claudia, Tarr Hajnalka, Tettamanti Béla, Tóth Agnes, Tranker Kata, Várady Róbert, Varga Bertalan, Végh Júlia, Verebics Agnes, Verebics Katalin, Vincze Ottó, Vojnich Erzsébet, Agnes von Uray, Zékány Dia.
curators: Claudio Scorretti, Irina Ungureanu

In the current climate of arrested utopias, attacks on cultural heritage, assaults on imagination and knowledge, Imago Mundi, Luciano Benetton’s global art project, comes to Venice to propose an art without borders that breaks the silence, goes beyond differences, pushes forward civilization. The exhibition MAP OF THE NEW ART includes collections from more than 40 nations and native peoples representing the five continents: 10x12 cm artworks by 6930 artists. On exhibition, Imago Mundi collections of Algeria, the Kalahari Bushmen, Nigeria, South Africa, Tunisia, Uganda/Rwanda/Burundi (AFRICA); Brazil, the Caribbean, Chile, Colombia, Cuba, Mexico, the United States and Indigenous Native Americans (AMERICAS); Afghanistan, Iran, Israel, Jordan, North Korea, Philippines, Saudi Arabia, Syria, Thailand, Tibet (ASIA); Austria, Bulgaria, Croatia, Denmark, Germany, Greece, Hungary, Italy, Latvia, Spain, Sweden, Switzerland (EUROPE); the Aboriginal artists of Australia (OCEANIA).

Organized under the aegis of Benetton Foundation, in conjunction with the 56th Venice Biennale and the imminent 2015 Venice Film Festival, the exhibition will present the most outstanding and recent outcomes of the Imago Mundi collection, the first global project in contemporary art whose main goal is to draw an updated panorama of the contemporary art phenomenon worldwide on an original format of 10 x 12 cm canvas.
Curated by Claudio Scorretti and Irina Ungureanu, Overture Hungary pays tribute to Hungary, its identity, its artistic tradition, its new figurative art, with a collection that brings together 144 contemporary artists, masters of colour and young talents. A collection that documents how – with the figurative and the conceptual, neo-constructivism, urban art, pop art, photography and new digital manipulation –Hungarian artists are at the forefront of the challenge of change and openness.

http://www.imagomundiart.com/exhibitions/map-new-art-0

Artists featured in the Hungarian collection for Imago Mundi:
Aatoth Franyo, Asztalos Zsolt, Ázbej Kristóf, Babinszky Csilla, Baglyas Erika, Bakó Tamás, Balla Demeter, Bálványos Levente, Barabás Márton, Barabás Zsófi, Barakonyi Zsombor, Baranyai András, Baranyai Levente, Benczúr Emese, Benyovszky – Szücs Domonkos, Blahó Borbála, Bodoni Zsolt, Braun András, Bullás József, Bun Zsófia, Chilf Mária, Csáki László, Csató Jozsef, Cseke Szilárd, Csontó Lajos, Czene Márta, Debreczeni Imre, Dobos Tamás, El-Hassan Róza, Erdély Gábor, Ernszt András, Esterházy Marcell, feLugossy László, Ferenczy Zsolt, Füredi Tamás, Fürjesi Csaba, Gabay Gergely, Gábor Aron, Gál András, Galambos Aron, Gálhidy Péter, Garay – Nagy Norbert, Gáti György, Gerber Pál, Giczy Kristóf, Grudl – Turi Gábor, Gruppo Tökmag, Gulyás Miklós, Györffy László, Hajas Katinka, Hámori Anett, Hatházi László András, Herman Levente, Hollós Adám, Horváth Csaba Arpád, Horváth Dániel, Incze Mózes, Iski Kocsis Tibor, Jagicza Patrícia, Jakatics Szabó Veronika, Jánosi Anna, Jovián György, Juhász Dóra, Kaliczka Patrícia, Karácsonyi László, Karsai Dániel, Keller Diána, Kerekes Gábor, Keserü Károly, Király András, Kiss István, Koós Gábor, Kopasz Tamás, Kores Eszter, Kovács Attila, Kovács Lehel, Kovács Lola, Kovács Olívia, Kroó Anita, Kucsora Márta, Kupcsik Adrián, Lakos Tamás, Máriás István A.k.a. Horror Pista, Markovics Gábor, Mátyási Péter, Maurer Dóra, Mayer Eva, Misetics Mátyás, Moizer Zsuzsa, Molnár Zsolt, Nádas Alexandra, Nádler István, Nagy Gábor, Navratil Judit, Nemere Réka, Nizák Júlia, Orosz Richárd, Orr Máté, Palatinus Dóra, Palman Zsuzsi, Pántya Bea, Pinczehelyi Sándor, Pintér Dia, Podmaniczky Agnes, Rácmolnár Sándor, Ravasz András, Rizmayer Péter, Sipos Eszter, Stark Attila, Süveges Rita, Szábó Abel, Szabó Akos, Szabó Attila, Szabó Dorottya, Szabó Eszter, Szabó Klára Petra, Szakszon Imre, Szalai Johanna, Szász György, Széchy Béata, Szij Kamilla, Szilágy Lenke, Szirtes János, Szöllösi Géza, Szombathy Bálint, Szurcsik József, Szüts Miklós, Szvet Tamás, Tamási Claudia, Tarr Hajnalka, Tettamanti Béla, Tóth Agnes, Tranker Kata, Várady Róbert, Varga Bertalan, Végh Júlia, Verebics Agnes, Verebics Katalin, Vincze Ottó, Vojnich Erzsébet, Agnes von Uray, Zékány Dia.

Vakáció-szimulátor

Holiday-simulator

Kortárs Művészeti Intézet, Dunaújváros / 2015. 06. 19 - 07. 31.

A(z) Vakáció-szimulátor című hírhez tartozó kép
A dunaújvárosi Kortárs Művészeti Intézetben akkor is nyaralhat, ha egyébként nem lenne rá módja!
Fejlesztők: Baranyai Levente, Blahó Borbála, Bondor Csilla, Chilf Mária, Czene Márta, Duliskovich Bazil, Fehér László, Felsmann István, Füredi Tamás, Galambos Áron, Hatházi László, Kudász Gábor Arion, Móder Rezső, Páhi Péter, Pályi Zsófia, Pintér Gábor, Szűcs Attila, Várnai Gyula

Projektvezetők: Zsinka Gabriella, Fehérvári Tamás

BEMUTATÓ: 2015. JÚNIUS 19., PÉNTEK 18 ÓRA
Dunaújváros, Vasmű út 12.
Prezentálja: Egressy Zoltán író, költő, műfordító (A megnyitó beszéde itt olvasható.)
Közreműködik: Semegi Zoltán alkalmi énekes

A SZIMULÁTOR ingyenesen kipróbálható 2015. július 31-ig, vasárnapok kivételével 10-től 18 óráig

Külön köszönet: acb Galéria, Deák Erika Galéria, Faur Zsófi Galéria, Dr. Kosztya Éva, Christopher Laska és Laska-Marosi Rita, Müllner Zsolt, Pogány Attila, Szent István Király Múzeum – Székesfehérvár, Viltin Galéria

Támogatók: Épduferr Zrt., Modern Művészetért Közalapítvány, R24

http://www.ica-d.hu/index.php?p=esemeny&id=144
http://nol.hu/kultura/nyaralo-festeszet-1553893
Exhibiting artists:
Baranyai Levente, Blahó Borbála, Bondor Csilla, Chilf Mária, Czene Márta, Duliskovich Bazil, Fehér László, Felsmann István, Füredi Tamás, Galambos Áron, Hatházi László, Kudász Gábor Arion, Móder Rezső, Páhi Péter, Pályi Zsófia, Pintér Gábor, Szűcs Attila, Várnai Gyula

Curators: Gabriella Zsinka, Tamás Fehérvári

Opening: 19 June 2015, 6 pm
Opening speech: Zoltán Egressy, writer, poet, Zoltán Semegi

On view until 31 July 2015, Mon-Sat 10 am - 18 pm

Special thanks: acb Galéria, Deák Erika Galéria, Faur Zsófi Galéria, Dr. Kosztya Éva, Christopher Laska és Laska-Marosi Rita, Müllner Zsolt, Pogány Attila, Szent István Király Múzeum – Székesfehérvár, Viltin Galéria

http://www.ica-d.hu/index.php?p=esemeny&id=144
http://nol.hu/kultura/nyaralo-festeszet-1553893

<12>