Borbála szobája felirat Borbála szobája felirat

Templomok / monotípia, papír, 60x52 cm, 2013

Churches / monotype, paper, 60x52 cm, 2013

Templomok

Churches

2013

A sorozatot a somorjai művésztelepen kezdtem el készíteni, melynek témája "Transzvízió" volt. A szimpózium koncepciója szerint a cím többek között 'a földi és égi szféra kapcsolatának" ábrázolását hivatott jelenteni. Erre reflektálva, a véletlenül kezembe akadt háromszög vonalzóval kezdtem el játszani. A háromszög a legegyszerűbb síkidom, ugyanakkor rendkívül összetett szimbólum is egyben, melyhez sokszor társulnak transzcendens fogalmak. Piramisok, az isten szeme, dávidcsillag, a földről az ég felé törekvés, illetve fordítva, az ég felől a föld felé irányuló kapcsolat jelei csak a legevidensebbek, amelyek elsőre eszembe jutnak. A vonalzó segítségével tehát különböző „templomokat” építettem, melyek változatos formája - hol robosztusabb, hol kecsesebb, szigorúbb, vagy oldottabb, földhöz ragadtabb vagy légiesebb -, a transzcendens kapcsolatokra való törekvések sokféleségére utalhat. Az építmények egyes darabokon füves alapon állnak, másokon pedig inkább csak lebegnek. A gyepen állók esetében szerettem volna kicsit konkretizálni a képek terét, lehozni a földre az amúgy lebegő absztrakciókat. A füvesítéssel egy újabb elem, kontraszt jelenik meg a képeken: a templomok szigorú, monumentális, elvont rendje és az egyformára nyírt fűszálak esetlen, kicsinyes egyenetlenségei közt feszülő ellentét további asszociációkra enged következtetni.11 darabból álló sorozat / monotípia, papír, egyenként 60 x 52 cm

The series was started at a summer art symposium in Somorja, which theme was ‘Transvision’, “the representation of connection between the terrestrial and celestial spheres”. Reflecting on this, I started to play with the triangular ruler accidentally fallen into my hands. The triangle is the simplest two-dimensional figure, but at the same time a very complex symbol which is often connected to transcendental ideas. Pyramids, the eye of god, Solomon’s Seal, the sign of striving from the ground towards the skies, and its opposite are just the most evident examples first come to my mind. I built these ‘churches’ by the help of the ruler. They differ in form – some are robust, others are lightsome, some stricter, others more playful, some are on the ground, while others levitate – which reflect on the multiple ways of striving for transcendental relationship. In the pieces where the churches stand on the ground, I tried to specify the space of the pictures, to bring the levitating abstractions to the ground. With the grass, a new element, a contrast appears on the pictures. The strict, monumental constructions of the churches are in contradiction with the clumsy scragginess of the evenly cut lawn, which can hint further associations.11 pieces / monotype, paper, each 60 x 52 cm