Borbála szobája felirat Borbála szobája felirat

Dicsőségek / ceruza, papír, 110x150 cm, 2016

Glories / pencil, paper, 110x150 cm, 2016

részletek

details

Serlegek

Cups

2014, 2016

A Két serleg sorozat modellje 9 darab valódi, sportversenyen elnyert kupa volt. Minden monotípián ugyanazt a kupát rajzoltam le kétszer egymás után, és bár törekedtem a hasonlóságra, felismerhetőségre, a képeken mégis két, egymástól némileg különböző serleg látható.

A környezetemben lévő sportkupák jelentése, fogalma, illetve megjelenése, minősége már régóta foglalkoztatott. A serleg ősi, kozmikus szimbólum, sokféle kulturában megjelenik, és nagyon leegyszerűsítve mindenhol az ég és a föld közötti kapcsolatot jelképezi. Ezek a dicsőséget szimbolizáló konkrét tárgyak azonban gyakran silány, igénytelen anyagból készülnek, a sportversenyeknek pedig manapság ritkán van szakrális jellege. A serlegek duplikálása erre az abszolút győzelmi pozíció létjogosultságára kérdez rá, illetve egy olyan abszurd helyzetet teremt amelyben nem egy, hanem két egyforma magas, ám mégis különböző csúcspont van.

A Dicsőségek című rajz ugyanezt a gondolatot viszi tovább. Az egymás mellé zsúfolt serlegek ily módon jelentőségüket és lényegüket vesztik. Realisztikus, csillogó látványuk közelről nézve értelmetlen fekete-fehér foltokra esik szét.

Mi történik, ha nem egy győztes van, hanem kettő vagy több?
Van-e értelme az összehasonlításnak, megmérettetésnek, a versengésnek?
Valamilyen magasabb (transzcendes) szintre kerül-e az ember a győzelem révén?
Nemesít-e a versengés, a győzelem?
Két serleg sorozat 1-9 / monotípia, ceruza, papír, egyenként 56x44 cm, 2014
Dicsőségek / ceruza, papír, 110x150 cm, 2016

Nine cups, won on real competitions, were the models for the Two Cups Series. On every piece I drew the same cup two times, one after another. I tried to do my best, but you can see two different drawings on every picture.

I have been interested in the meaning, the concept, the appearance of sport cups for a long time. The idea of “cup” is an ancient, cosmic symbol, which appears in many cultures. In brief, it always represents the connection between the celestial and terrestrial spheres. However, these particular objects symbolizing glory are often made of crappy, low-grade materials, and sport competitions rarely have a sacred nature nowadays. The duplication of cups questions the justification of this kind of absolute winning position, and makes an absurd situation where there are two equally high, but different peaks - instead of one.

The Glories is going on with the same idea. The cups lose their significance, their essence when they are packed together. Their realistic, glittering image falls to senseless black and white pieces if they are observed closely.

What happens if there are two or more winners instead of one?
Does it make any sense to compare, to compete?
Does man get to a higher (transcendent) level by victory?
Do competition, triumph improve man?


Two Cups Series 1-9 / monotype, pencil, paper, each 56x44 cm, 2014
Glories / pencil, paper, 110x150 cm, 2016

Két serleg sorozat 1-9 / monotípia, ceruza, papír, egyenként 56x44 cm, 2014

Two Cups Series 1-9 / monotype, pencil, paper, each 56x44 cm, 2014

kiállítási fotó / Akkumulátor, Budapest Galéria, 2016

exhibition view / Accumulator, Budapest Gallery, 2016