Borbála szobája felirat Borbála szobája felirat

A félelem és rajongás virágai / ceruza, papír, 150x240 cm, 2016

The Flowers of Fear and Adoration / pencil, paper, 150x240 cm, 2016

A félelem és rajongás virágai

The Flowers of Fear and Adoration

2016

A félelem és rajongás virágai tulajdonképpen két, egymás után készített rajz, melynek egy egyetlen növényről készült fotó volt a modellje. A tárgy tehát azonos, mivel azonban eltérő időben, helyzetben, hangulatban készültek, két, egymástól különböző rajz született. Bármennyire is törekedtem mindkét esetben a hasonlóságra, az aktuális fényviszonyok, a rajzolás közbeni vérmérsékletem, vagy a ceruza hegyezésének és kopásának hullámzása mind-mind rányomták bélyegüket a tevékenységemre és így a végeredményre is.
Vajon maga a növény is különböző tulajdonságokkal, esetleg ellentétes tartalmakkal bír két különböző helyzetben, vagy csupán a megfigyelő lelkiállapotának, a rá gyakorolt környezeti hatásoknak a függvénye hogy végül milyen élményben lesz része egy adott dologról?
Ebben a munkában a növényekkel kapcsolatos saját személyes vonzalmamat illetve viszolygásomat szerettem volna feldolgozni. A cím által leszűkített értelmezésen túl, a kép azonban általánosabb gondolatokat is felvethet.A félelem és rajongás virágai / ceruza, papír, 150x240 cm

In fact The Flowers of Fear and Adoration are two drawings made one after another. Their model was a single photo made of one single plant. However, the subject was the same, we can see two different drawings, since they were born in two different situation, time, atmosphere. Howsoever I was seeking after similarity, the circumstances of drawing (e.g. the light in the studio, my state of mind, the rhythm of pencil-sharpening) affected my work and the result as well.
Does the plant have different, even contrary quality in two different situations, or the final impression of something depends barely on the observer’s mood and the surroundings?
In this work I wanted to deal with my personal affection and loathing in reference to plants. However, beyond the reading narrowed by the title the picture can raise more general thoughts too.The Flowers of Fear and Adoration / pencil, paper, 150x240 cm

részletek

details